สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการนวัตกรรม

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

ภาคปกติ (ประเภทสอบตรง)

โครงการ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

โครงการจัดการศึกษาพิเศษ
แผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมฯ (เรียนวันอาทิตย์)